Chính sách vận chuyển

Quý khách có thể tham khảo bảng giá cước dịch vụ chuyển phát nhanh của công ty bưu chính Viettelpost dưới đây:

I. BẢNG GIÁ CƯỚC DỊCH VỤ CHUYỂN NHANH TRONG NƯỚC
TRỌNG LƯỢNG

(gram)

NỘI TỈNH                                           LIÊN TỈNH
    HN Cách HN <100km Cách HN <300km Cách HN > 300KM HN-ĐN HN-HCM
   TP Huyện-

  Xã

  TP Huyện-Xã   TP Huyện – Xã
ĐẾN 50 10.120 10.120  11.880  10.753  12.623 12.650  14.850 11,385 11,500
50-100 10.120 14.927  17.523  15.813  18.563 17.710  20.790 16.445 16.825
100-250 12.650 20.873  24.503  23.023  27.027 29.095  34.155 27.198 27.830
250-500 15.813 30.234  35.492  32.005  37.571 37.824  44.402 35.420 36.179
500-1000 20.240 41.998  49.302  43.010  50.490 55.281  64.895 51.739 52.877
1000-1500 24.035 50.600  59.400  52.877  62.073 71.346  83.754 66.792 68.184
1500-2000 26.565 61.266  71.874  65.401  76.775 86.353  101.723 81.087 82.858
2000-2500 28.716 65.654  77.072  70.840  83.160 97.405  114.345 90.068 93.104
2500-3000 30.866 70.081  82.269  76.280  89.546 108.158  126.968 99.050 103.351